KOPERBENT , s.r.o.   
Kopernica č. 302     
967 01 Kremnica
Slovensko    

Tel:   +421 45 6755 688
       
 +421 908 925 411
Fax:  +421 45 6755 688

E-mail:  koperbent@koperbent.sk

Copyright © 2014 koperbent.sk. Všetky práva vyhradené.

Profil  l  Ponúkame Vám  l  Team spoločnosti  l  Cenník  l  Galéria  l  Enduro Koperbent team  l  Kontakt

Zloženie:

Predsedníctvo OZ:
- Ing. Ivan ŠTULAJTER – predseda
- Dr. Milan ŠTULAJTER – člen
- Róbert CIGÁNEK st. – člen
- Mgr. Mariana ŠTULAJTEROVÁ – revízor

Reprezentanti:
Ing. Ivan ŠTULAJTER
Ing. Karol KÖRMÖCZY
Robert CIGÁNEK ml.
Peter ĽACHKÝ
Peter FRINDT
Jozef MARENČÁK
Peter KOLLÁR
Martin BILÍK
Ivka ŠTULAJTEROVÁ
Sima CIGÁNEKOVÁ

Adresa :
ENDURO  KOPERBENT  TEAM
Kopernica č. 137
967 01 Kremnica

IČO: 42305594
DIČ: 2023747418 – ne platca DPH

Bankové spojenie :
SLSP Kremnica – 5046977872/0900