KOPERBENT , s.r.o.   
Kopernica č. 302     
967 01 Kremnica
Slovensko    

Tel:   +421 45 6755 688
       
 +421 908 925 411
Fax:  +421 45 6755 688

E-mail:  koperbent@koperbent.sk

Copyright © 2014 koperbent.sk. Všetky práva vyhradené.

Profil  l  Ponúkame Vám  l  Team spoločnosti  l  Cenník  l  Galéria  l  Enduro Koperbent team  l  Kontakt

Adresa :
ENDURO  KOPERBENT  TEAM
Kopernica č. 137
967 01 Kremnica

IČO: 42305594
DIČ: 2023747418 – ne platca DPH

Bankové spojenie :
SLSP Kremnica – 5046977872/0900


Naša činnosť

ENDURO KOPEREBNT TEAM je občianske združenie, založené v roku 2013 . Cieľom občianskeho združenia je podpora a rozvoj motocyklového športu v kategóriách MOTOCROSS a ENDURO, zvlášť vo forme účasti na súťažiach a vytvorenie podmienok pre rozvoj kladného vzťahu detí a mládeže k tomuto športu.

Združenie vyvíja činnosť na miestnej a celoštátnej úrovni a propaguje šport medzi mládežou informačnou činnosťou a najmä tým, že zabezpečuje stretnutia športovcov za účelom výmeny si skúseností a zručností.

Nezaoberáme sa iba motocyklovým športom, ale pripravujeme aj iné podujatia kultúrno spoločenského významu ako sú – „ KOPERNICKÁ Píla – súťaž v pílení dreva „ , prekážkový beh, kultúrno spoločenské akcie obce Kopernica , Kultúrno spoločenské akcie Poľovníckej spoločnosti JÄGER a podobne.