Zemné a výkopové práce

KOPERBENT , s.r.o.   
Kopernica č. 302     
967 01 Kremnica
Slovensko    

Tel:   +421 45 6755 688
       
 +421 908 925 411
Fax:  +421 45 6755 688

E-mail:  koperbent@koperbent.sk

Copyright © 2014 koperbent.sk. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť  KOPERBENT, s.r.o. bola založená v roku 2008 . Svoju činnosť sme orientovali na geologické práce v oblasti obce Kopernica so zameraním na bentonitické íly. Po rokoch sme doplnili svoju činnosť o nákladnú dopravu , služby poskytované v stavebníctve , služby poskytované v učtovníctve a mnohé ďaľšie činnosti . Spoločnosť v súčastnosti spolupracuje najviac  s nasledovnými spoločnosťami:

BENTOKOP , s.r.o

BENOX s.r.o.

ROMIN Slovakia spol s r.o.

Lesy SR š.p.


2008 - spoločnosť s ručením obmedzeným  zapísaná na Okresnom súde Banská Bystrica pod číslom 14273/S

Obec Kopernica

ENVIGEO, a.s.

HEKOBENTONITY Sp. z oo

ABIES spol s r.o.

Profil  l  Ponúkame Vám  l  Team spoločnosti  l  Cenník  l  Galéria  l  Enduro Koperbent team  l  Kontakt

Máte otázku?

Z našej galérie: